Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 829 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
76
 • hồ sơ công dân chưa được tiếp nhận
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Du Anh Hào
 • Vào lúc 18:03:03 ngày 23/05/2023
Chi tiết
77
 • Nhận phiểu lý lochj tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Diễm
 • Vào lúc 18:59:17 ngày 22/05/2023
Chi tiết
78
 • Lý lịch tư pháp đăng kí mới
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Mai Thị Mỹ Linh
 • Vào lúc 10:04:11 ngày 22/05/2023
Chi tiết
79
 • Hồ sơ xin lý lịch tư pháp trực tuyến bị huỷ
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Trần Tấn Lợi
 • Vào lúc 15:00:29 ngày 20/05/2023
Chi tiết
80
 • Hỏi về kế hoạch sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Đức Trung
 • Vào lúc 22:40:30 ngày 13/06/2022
Chi tiết
81
 • Thủ tục làm 1 sổ đỏ thành nhiều sổ theo thửa riêng
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Lê Phong
 • Vào lúc 21:50:31 ngày 19/07/2022
Chi tiết
82
 • XIN Ý KIẾN ĐỂ HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐỊA CHÍNH
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Mang Thị Tuyết Vân
 • Vào lúc 10:38:56 ngày 28/07/2022
Chi tiết
83
 • XIN Ý KIẾN ĐỂ HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐỊA CHÍNH
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Mang Thị Tuyết Vân
 • Vào lúc 10:41:38 ngày 28/07/2022
Chi tiết
84
 • Sổ đỏ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn thúy hồng
 • Vào lúc 12:53:06 ngày 30/07/2022
Chi tiết
85
 • Gia hạn sổ đỏ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Lê Thanh Vũ
 • Vào lúc 14:42:56 ngày 03/08/2022
Chi tiết
86
 • không cấp sổ đỏ?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Văn Thanh
 • Vào lúc 11:17:17 ngày 15/09/2022
Chi tiết
87
 • Cách ghi nguồn gốc đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Quang Khải
 • Vào lúc 10:24:45 ngày 16/09/2022
Chi tiết
88
 • Thủ tục và lệ Phí Tách Thửa
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Minh Hoàng
 • Vào lúc 10:30:10 ngày 15/10/2022
Chi tiết
89
 • Đo đạt đất đai
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Phạm Văn Cường
 • Vào lúc 23:37:39 ngày 15/02/2023
Chi tiết
90
 • chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Hoàng thị mỹ phi
 • Vào lúc 11:28:11 ngày 30/03/2023
Chi tiết