Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 424/QĐ-UBND 01/02/2024 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - T Xem thêm >>
2 390/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược ph Xem thêm >>
3 352/QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức n Xem thêm >>
4 306/QĐ-UBND 24/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn hóa, Văn hóa thuộc phạm vi Xem thêm >>
5 307/QĐ-UBND 24/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Xem thêm >>
6 292/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Xem thêm >>
7 295/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát t Xem thêm >>
8 265/QĐ-UBND 22/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Xem thêm >>
9 220/QĐ-UBND 17/01/2024 Quyết định [Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở V Xem thêm >>
10 218/QĐ-UBND 17/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Th Xem thêm >>
11 205/QĐ-UBND 16/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quả Xem thêm >>
12 204/QĐ-UBND 16/01/2024 Quyết định 1Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở T Xem thêm >>
13 206/QĐ-UBND 16/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành ban hành mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
14 162/QĐ-UBND 12/01/2024 Quyết định [Công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh Xem thêm >>
15 161/QĐ-UBND 12/01/2024 Quyết định [Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông Xem thêm >>
16 144/QĐ-UBND 11/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Xem thêm >>
17 145/QĐ-UBND 11/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế; Quảng cáo; Mỹ thuậ Xem thêm >>
18 131/QĐ-UBND 11/01/2024 Quyết định [ Công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộ Xem thêm >>
19 132/QĐ-UBND 11/01/2024 Quyết định 1Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý c Xem thêm >>
20 84/QĐ-UBND 08/01/2024 Quyết định [Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Xem thêm >>