Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 3948/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi Xem thêm >>
2 3932/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định Công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định Xem thêm >>
3 3719/QĐ-UBND 11/11/2022 Quyết định Công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định Xem thêm >>
4 3686/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Môi trường, Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức n Xem thêm >>
5 3687/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát t Xem thêm >>
6 3509/QĐ-UBND 26/10/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Xem thêm >>
7 3316/QĐ-UBND 11/10/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Xem thêm >>
8 3244/QĐ-UBND 05/10/2022 Quyết định Công bố 01 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể t Xem thêm >>
9 3245/QĐ-UBND 05/10/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
10 3250/QĐ-UBND 05/10/2022 Quyết định 1Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉ Xem thêm >>
11 3169/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y thuộc p Xem thêm >>
12 3144/QĐ-UBND 28/09/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Xem thêm >>
13 2976/QĐ-UBND 15/09/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ Xem thêm >>
14 2969/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Kh Xem thêm >>
15 2875/QĐ-UBND 06/09/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Xem thêm >>
16 2830/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh Xem thêm >>
17 2845/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Xem thêm >>
18 2844/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Xem thêm >>
19 2852/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Xem thêm >>
20 2832/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào Xem thêm >>