Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1860/QĐ-UBND 10/06/2022 Quyết định Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Xem thêm >>
2 1744/QĐ-UBND 01/06/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiếp công dân, Xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Xem thêm >>
3 1625/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA& Xem thêm >>
4 1623/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát tri Xem thêm >>
5 1602/QĐ-UBND 23/05/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
6 1447/QĐ-UBND 05/05/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã Xem thêm >>
7 1385/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Trang thiết Xem thêm >>
8 1386/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát tr Xem thêm >>
9 1309/QĐ-UBND 21/04/2022 Quyết định Công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên Xem thêm >>
10 1302/QĐ-UBND 21/04/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào t Xem thêm >>
11 1301/QĐ-UBND 21/04/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Công chức, Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Xem thêm >>
12 1280/QĐ-UBND 19/04/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
13 1160/QĐ-UBND 08/04/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Xem thêm >>
14 11/2022/QĐ-UBND 04/04/2022 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động Xem thêm >>
15 871/QĐ-UBND 18/03/2022 Quyết định Công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý K Xem thêm >>
16 835/QĐ-UBND 16/03/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Xem thêm >>
17 766/QĐ-UBND 11/03/2022 Quyết định Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Xem thêm >>
18 698/QĐ-UBND 07/03/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triể Xem thêm >>
19 664/QĐ-UBND 03/03/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc Xem thêm >>
20 677/QĐ-UBND 03/03/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao đ Xem thêm >>