Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2209/QĐ-UBND 03/06/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ, Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
2 2198/QĐ-UBND 02/06/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở V Xem thêm >>
3 2204/QĐ-UBND 02/06/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Xem thêm >>
4 2193/QĐ-UBND 01/06/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc là Xem thêm >>
5 2194/QĐ-UBND 01/06/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triể Xem thêm >>
6 2068/QĐ-UBND 24/05/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản l Xem thêm >>
7 2015/QĐ-UBND 19/05/2021 Báo cáo Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể Xem thêm >>
8 2000/QĐ-UBND 17/05/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Xem thêm >>
9 1953/QĐ-UBND 13/05/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng Xem thêm >>
10 1934/QĐ-UBND 12/05/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Xem thêm >>
11 1751/QĐ-UBND 05/05/2021 Quyết định Công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Xem thêm >>
12 1505/QĐ-UBND 28/04/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lượng thuộc phạm vi chức năng Xem thêm >>
13 1506/QĐ-UBND 28/04/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư theo Xem thêm >>
14 1503/QĐ-UBND 28/04/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, ti Xem thêm >>
15 1470/QĐ-UBND 23/04/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vự Xem thêm >>
16 1436/QĐ-UBND 22/04/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và hải Xem thêm >>
17 1183/QĐ-UBND 06/04/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Xem thêm >>
18 1118/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin Xem thêm >>
19 992/QĐ-UBND 24/03/2021 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>
20 980/QĐ-UBND 23/03/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Xem thêm >>