Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1183/QĐ-UBND 06/04/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Xem thêm >>
2 1118/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin Xem thêm >>
3 992/QĐ-UBND 24/03/2021 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>
4 980/QĐ-UBND 23/03/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Xem thêm >>
5 939/QĐ-UBND 19/03/2021 Quyết định Điều chỉnh Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Xem thêm >>
6 874/QĐ-UBND 15/03/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định Xem thêm >>
7 840/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định Xem thêm >>
8 841/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con Xem thêm >>
9 701/QĐ-UBND 02/03/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch t Xem thêm >>
10 645/QĐ-UBND 25/02/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Nghệ th Xem thêm >>
11 589/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Xem thêm >>
12 530/QĐ-UBND 08/02/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉ Xem thêm >>
13 509/QĐ-UBND 08/02/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Công chức, Viên chức và Tổ chức – Biên Xem thêm >>
14 428/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Đ Xem thêm >>
15 201/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Xem thêm >>
16 180/QĐ-UBND 14/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ, Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quả Xem thêm >>
17 110/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đ Xem thêm >>
18 131/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
19 08/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Hộ tịch, Hòa giải thương mại, Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng Xem thêm >>
20 07/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Xem thêm >>