Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 110/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đ Xem thêm >>
2 07/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Xem thêm >>
3 08/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Hộ tịch, Hòa giải thương mại, Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng Xem thêm >>
4 5438/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định Công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Xem thêm >>
5 5358/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>
6 5286/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Xem thêm >>
7 5252/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Tài nguyên nước, Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản l Xem thêm >>
8 5142/QĐ-UBND 16/12/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉ Xem thêm >>
9 5143/QĐ-UBND 16/12/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triể Xem thêm >>
10 5020/QĐ-UBND 08/12/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng và Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi Xem thêm >>
11 4962/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Xem thêm >>
12 4835/QĐ-UBND 25/11/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính (bổ sung) thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định Xem thêm >>
13 4854/QĐ-UBND 25/11/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao độn Xem thêm >>
14 72/2020/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định Xem thêm >>
15 4562/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm. v Xem thêm >>
16 4338/QĐ-UBND 22/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xem thêm >>
17 4233/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Xem thêm >>
18 4234/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>
19 4224/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số -Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi ch Xem thêm >>
20 4225/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Xem thêm >>