Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 3769/QĐ-UBND 11/09/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyề Xem thêm >>
2 3693/QĐ-UBND 06/09/2021 Quyết định Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng Xem thêm >>
3 3617/QĐ-UBND 31/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám địn Xem thêm >>
4 3591/QĐ-UBND 29/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Côn Xem thêm >>
5 3592/QĐ-UBND 29/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp Xem thêm >>
6 3593/QĐ-UBND 29/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quả Xem thêm >>
7 3577/QĐ-UBND 28/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo d Xem thêm >>
8 3485/QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Xem thêm >>
9 3478/QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và T Xem thêm >>
10 3423/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Xem thêm >>
11 3426/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao độn Xem thêm >>
12 3425/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành ban hành mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát Xem thêm >>
13 3395/QĐ-UBND 13/08/2021 Quyết định Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Xem thêm >>
14 3357/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Xem thêm >>
15 3358/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý Xem thêm >>
16 3340/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao Xem thêm >>
17 3341/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bảo vệ thực vậ Xem thêm >>
18 3337/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Xem thêm >>
19 3329/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Mỹ phẩm và Dược phẩm thuộc phạm vi chức Xem thêm >>
20 3330/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính và một số nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Xem thêm >>