Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 429/QĐ-UBND 17/02/2023 Quyết định 1Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông n Xem thêm >>
2 430/QĐ-UBND 17/02/2023 Quyết định 1Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Quản lý chất lượn Xem thêm >>
3 412/QĐ-UBND 15/02/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Lâm nghi Xem thêm >>
4 384/QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y t Xem thêm >>
5 346/QĐ-UBND 07/02/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi trách nhiệm Xem thêm >>
6 245/QĐ-UBND 27/01/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm Xem thêm >>
7 246/QĐ-UBND 27/01/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng công trình x Xem thêm >>
8 189/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất b Xem thêm >>
9 190/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định 1 Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
10 158/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và thông tin điện Xem thêm >>
11 157/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghi Xem thêm >>
12 149/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức n Xem thêm >>
13 124/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh thuộc ph Xem thêm >>
14 74/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định 1Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Xem thêm >>
15 52/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Chính sách Người có công với cách mạng thuộc phạm vi ch Xem thêm >>
16 4603/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Chính sách Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - T Xem thêm >>
17 4601/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định Công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh
18 4600/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức nă Xem thêm >>
19 4490/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Xem thêm >>
20 4389/QĐ-UBND 25/12/2022 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông “Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp trún Xem thêm >>