Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 3536/QĐ-UBND 25/09/2023 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Xem thêm >>
2 3533/QĐ-UBND 23/09/2023 Quyết định Công bố Danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh Bình Định
3 3532/QĐ-UBND 23/09/2023 Quyết định Công bố Danh mục 792 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh Bình Định
4 3437/QĐ-UBND 18/09/2023 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, an toà Xem thêm >>
5 3441/QĐ-UBND 18/09/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách Xem thêm >>
6 3442/QĐ-UBND 18/09/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức n Xem thêm >>
7 3429/QĐ-UBND 15/09/2023 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động Xem thêm >>
8 3321/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách Xem thêm >>
9 3320/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA Xem thêm >>
10 3319/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định 1Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trườn Xem thêm >>
11 3288/QĐ-UBND 05/09/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đường bộ, Quản lý chất lượng công trình xây dựng t Xem thêm >>
12 3280/QĐ-UBND 03/09/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng qu Xem thêm >>
13 3264/QĐ-UBND 31/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Xem thêm >>
14 3265/QĐ-UBND 31/08/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách Xem thêm >>
15 3247/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính Xem thêm >>
16 3246/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao Xem thêm >>
17 3222/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản l Xem thêm >>
18 3226/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức nă Xem thêm >>
19 3206/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ Xem thêm >>
20 3193/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực: Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Quản Xem thêm >>