Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 4338/QĐ-UBND 22/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xem thêm >>
2 4233/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Xem thêm >>
3 4234/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>
4 4224/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số -Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi ch Xem thêm >>
5 4225/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Xem thêm >>
6 4198/QĐ-UBND 12/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục 25 dịch vụ công của tỉnh Bình Định (bổ sung) được tích hợp, thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Xem thêm >>
7 4117/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Xem thêm >>
8 4091/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại t Xem thêm >>
9 4116/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thươ Xem thêm >>
10 4090/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định Xem thêm >>
11 4065/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Xem thêm >>
12 3904/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Xem thêm >>
13 3847/QĐ-UBND 17/09/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạ Xem thêm >>
14 3748/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành và Dịch vụ du lịch khác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở D Xem thêm >>
15 3736/QĐ-UBND 09/09/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Vật liệu nổ công nghiệp, Kinh doanh khí, Thương mại Xem thêm >>
16 3686/QĐ-UBND 07/09/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực: Thi và tuyển sinh, Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
17 3672/QĐ-UBND 07/09/2020 Quyết định Công bố nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định Xem thêm >>
18 3643/QĐ-UBND 04/09/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý K Xem thêm >>
19 3611/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm Xem thêm >>
20 3597/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>