Tình hình xử lý
Hồ sơ tiếp nhận
309.878
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
306.797
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 31/10/2020 10:40:51

THỐNG KÊ CHI TIẾT

thời gian cập nhật số liệu: 31/10/2020 10:40:51

Số lượt truy cập
2468987
Đang online: 7
Hôm qua: 8503
Tháng trước: 211004
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Tin tức

NỘP HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

Ngày đăng: 19/10/2020

>> Chi tiết ...

Từ ngày 1.4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính ...

Ngày đăng: 30/03/2019

>> Chi tiết ...

NỘP HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

Ngày đăng: 19/10/2020

>> Chi tiết ...

Từ ngày 1.4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính ...

Ngày đăng: 30/03/2019

>> Chi tiết ...

NỘP HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

Ngày đăng: 19/10/2020

>> Chi tiết ...

Từ ngày 1.4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính ...

Ngày đăng: 30/03/2019

>> Chi tiết ...

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến