CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 2040 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  46 2.000229.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Vật liệu nổ công nghiệp
  47 2.000033.000.00.00.H08 Thông báo hoạt động khuyến mại Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xúc tiến thương mại
  48 2.002604.H08 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xúc tiến thương mại
  49 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Du lịch tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  50 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Du lịch tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  51 1.004594.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Dịch vụ Du lịch khác
  52 1.004528.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận điểm du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  53 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  54 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  55 1.000288.000.00.00.H08 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  56 1.005143.000.00.00.H08 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  57 1.009002.000.00.00.H08 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  58 2.002593.000.00.00.H08 Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  59 2.002597.000.00.00.H08 Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  60 2.001988.000.00.00.H08 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp