CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
Lĩnh vực Dịch vụ Du lịch khác
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Du lịch

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền*.

 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Du lịch phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung*;

 • Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về du lịch thẩm định và ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do*.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (thời gian đơn giản hóa theo Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày

  DVC trực tuyến Một phần (Nộp toàn bộ hồ sơ trực tuyến; Trả kết quả trực tuyến; Thanh toán trực tuyến)

Phí

Phí:

Công nhận hạng 1 sao, 2 sao: 1.500.000 đồng/Hồ sơ;

Công nhận hạng 3 sao: 2.000.000 đồng/ Hồ sơ

(Thanh toán Tại thời điểm nộp hồ sơ)

Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) Mẫu số 07.TT062017.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(4) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 09/2017/QH14 Số: 09/2017/QH14

 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Số: 06/2017/TT-BVHTTDL

 • QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH, CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Số: 34/2018/TT-BTC

 • Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

 • Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • (1) Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch