Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 360 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
31
 • Làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Phan Thị Tâm
 • Vào lúc 23:41:33 ngày 27/04/2021
Chi tiết
32
 • Cấp cchn
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Phan Thị Tâm
 • Vào lúc 06:03:37 ngày 28/04/2021
Chi tiết
33
 • Làm chứng chỉ hành nghề
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Phan Thị Tâm
 • Vào lúc 23:47:07 ngày 27/04/2021
Chi tiết
34
 • Làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Phan Thị Tâm
 • Vào lúc 23:41:02 ngày 27/04/2021
Chi tiết
35
 • Trường hợp công ty tự ý giả mạo chữ ký cảu cá nhân trong bản vẽ hồ sơ
 • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Ngọc Thanh
 • Vào lúc 08:50:12 ngày 27/04/2021
Chi tiết
36
 • Đơn giá đo đạc bản đồ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Đào Nguyễn Duy Thống Nhất
 • Vào lúc 08:35:19 ngày 26/04/2021
Chi tiết
37
 • Điều chỉnh quy hoạch
 • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Bá Quảng
 • Vào lúc 14:40:25 ngày 24/04/2021
Chi tiết
38
 • chuyển đổi quyền sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • ngô tấn linh
 • Vào lúc 09:37:57 ngày 24/04/2021
Chi tiết
39
 • thừa kế tài sản, chuyển đổi quyền sử dụng đất
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • ngô tấn linh
 • Vào lúc 14:10:52 ngày 23/04/2021
Chi tiết
40
 • Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại dự án PK số 2 - Nhơn Hội - TP. Quy Nhơn
 • Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Diệu Hà
 • Vào lúc 09:49:06 ngày 23/04/2021
Chi tiết
41
 • Cấp chứng chỉ hành nghề dược
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • NGUYỄN THỊ THANH THẢO
 • Vào lúc 19:41:20 ngày 22/04/2021
Chi tiết
42
 • Cấp chứng chỉ hành nghề
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Xuân Lộc
 • Vào lúc 08:08:45 ngày 22/04/2021
Chi tiết
43
 • Chứng chỉ hành nghề điều dương chuyên ngành gây mê hồi sức
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Trương Thị Tường Vi
 • Vào lúc 00:13:14 ngày 21/04/2021
Chi tiết
44
 • Cấp chứng chỉ hành nghề y sĩ răng hàm mặt
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Phan Thành Hòa
 • Vào lúc 14:50:21 ngày 19/04/2021
Chi tiết
45
 • Cấp giấy chứng nhận qsdđ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Trần hạo nam
 • Vào lúc 00:55:19 ngày 18/04/2021
Chi tiết