Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 854 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • cấp chứng chỉ hành nghề
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • NGUYỄN THỊ VƯƠNG THẢO
 • Vào lúc 09:13:35 ngày 16/11/2023
Chi tiết
2
 • Hỏi về thủ tục làm sổ đổ và tách thửa ở đường 639
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Võ Văn Thuận
 • Vào lúc 19:45:57 ngày 14/11/2023
Chi tiết
3
 • Kết quả
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 • Thái trần quân
 • Vào lúc 12:08:36 ngày 05/11/2023
Chi tiết
4
 • Bằng lái xe
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Huệ
 • Vào lúc 06:47:34 ngày 01/11/2023
Chi tiết
5
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã nền 37LK _10 thuộc phân khu 9
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Hoàng Thị Liễu
 • Vào lúc 23:22:54 ngày 27/10/2023
Chi tiết
6
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã nền 37LK _10 thuộc phân khu 9
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Hoàng Thị Liễu
 • Vào lúc 23:21:45 ngày 27/10/2023
Chi tiết
7
 • Công ty danh khôi có lừa đảo không
 • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 • Tô Văn Tuấn
 • Vào lúc 21:08:23 ngày 24/10/2023
Chi tiết
8
 • Về quy định hạn mức tối đa khuyến mại
 • Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Ngọc Hường
 • Vào lúc 17:49:07 ngày 24/10/2023
Chi tiết
9
 • Tra cứu trạng thái hồ sơ
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 • Lê Quân
 • Vào lúc 16:28:51 ngày 23/10/2023
Chi tiết
10
 • Chứng chỉ hành nghề
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Trần Ái My
 • Vào lúc 20:19:19 ngày 22/10/2023
Chi tiết
11
 • Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính Phủ
 • Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
 • Võ Hồng Phương
 • Vào lúc 20:15:25 ngày 21/10/2023
Chi tiết
12
 • Đổi giấy phép lái xe A1 thẻ giấy không có thông tin.
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 • Đoàn Văn Nhương
 • Vào lúc 07:39:51 ngày 12/10/2023
Chi tiết
13
 • hồ sơ tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Lê Vũ Thùy Trang
 • Vào lúc 15:49:46 ngày 06/10/2023
Chi tiết
14
 • quy trình làm lý lịch tư pháp online
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Dương Hải Duyên
 • Vào lúc 22:25:49 ngày 03/10/2023
Chi tiết
15
 • Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • UBND thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định
 • Đoàn Thanh Vân
 • Vào lúc 15:23:08 ngày 02/10/2023
Chi tiết