Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 835 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Yêu cầu của người hướng dẫn chuyên môn thực hành khám chữa bệnh
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thịnh Tín
 • Vào lúc 10:55:44 ngày 28/09/2023
Chi tiết
2
 • Phiếu hẹn trả kết quả
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thanh Hương
 • Vào lúc 06:23:02 ngày 22/09/2023
Chi tiết
3
 • lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Trần Thị Trúc Mi
 • Vào lúc 07:51:18 ngày 21/09/2023
Chi tiết
4
 • Cận cảnh 'Thành phố mới' không bóng người ở Bình Định
 • Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định
 • Kim
 • Vào lúc 12:05:12 ngày 19/09/2023
Chi tiết
5
 • Thanh toán phí cấp lý lịch tư pháp trực tuyến như thế nào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Vào lúc 12:30:25 ngày 14/09/2023
Chi tiết
6
 • Nghị định 48
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thành hòa
 • Vào lúc 09:01:59 ngày 04/09/2023
Chi tiết
7
 • Chứng chỉ bổ sung
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Trần Thị Thu Hiền
 • Vào lúc 13:48:03 ngày 30/08/2023
Chi tiết
8
 • Cấp nhầm phiếu lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Trần Kiều Anh
 • Vào lúc 19:58:25 ngày 26/08/2023
Chi tiết
9
 • Cấp nhầm lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Phan Tại Lộc
 • Vào lúc 12:02:56 ngày 25/08/2023
Chi tiết
10
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • nguyen xuan dang
 • Vào lúc 10:37:16 ngày 22/06/2023
Chi tiết
11
 • Cấp sổ đỏ lần đầu ( cấp sổ đỏ online)
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Huỳnh Thiết
 • Vào lúc 15:02:04 ngày 05/07/2023
Chi tiết
12
 • Thủ tục điều chỉnh cấp lại số thửa đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Bích Hằng
 • Vào lúc 22:19:20 ngày 25/07/2023
Chi tiết
13
 • Nhầm số thửa đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Bích Hằng
 • Vào lúc 15:28:27 ngày 29/07/2023
Chi tiết
14
 • Hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thanh Sơn
 • Vào lúc 19:39:06 ngày 02/08/2023
Chi tiết
15
 • điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Đỗ Thế Tưởng
 • Vào lúc 09:01:44 ngày 09/08/2023
Chi tiết