Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 763 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Lý lịch tư pháp vẫn ở trạng thái mới đăng ký
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Cao Quốc Việt
 • Vào lúc 12:13:44 ngày 05/06/2023
Chi tiết
2
 • Hồ sơ lý lịch tư pháp chưa được tiếp nhận
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Cao Quốc Việt
 • Vào lúc 11:32:49 ngày 03/06/2023
Chi tiết
3
 • Phí làm phiếu lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Trần Phương Uyên
 • Vào lúc 23:06:38 ngày 02/06/2023
Chi tiết
4
 • Cấp phép xây dựng
 • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 • Nguyễn tấn phi
 • Vào lúc 16:13:57 ngày 02/06/2023
Chi tiết
5
 • Xây dựng
 • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 • Nguyễn tấn phi
 • Vào lúc 15:51:32 ngày 02/06/2023
Chi tiết
6
 • Thủ tục để nộp hồ sơ lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • NGUYỄN HỮU ĐỘ
 • Vào lúc 11:37:28 ngày 02/06/2023
Chi tiết
7
 • Hồ sơ lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Mai Thị Bích Viên
 • Vào lúc 11:56:36 ngày 31/05/2023
Chi tiết
8
 • Lý lịch tư pháp đăng kí mới
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Mai Thị Mỹ Linh
 • Vào lúc 09:50:59 ngày 29/05/2023
Chi tiết
9
 • Thành phần hồ sơ
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Trần Phương Uyên
 • Vào lúc 18:05:53 ngày 26/05/2023
Chi tiết
10
 • Về việc cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhán
 • UBND huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định
 • Lê Thị Thanh Như
 • Vào lúc 14:58:42 ngày 25/05/2023
Chi tiết
11
 • Sai thông tin trên phiếu lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thi Diễm
 • Vào lúc 11:31:31 ngày 24/05/2023
Chi tiết
12
 • hồ sơ công dân chưa được tiếp nhận
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Du Anh Hào
 • Vào lúc 18:03:03 ngày 23/05/2023
Chi tiết
13
 • Nhận phiểu lý lochj tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Diễm
 • Vào lúc 18:59:17 ngày 22/05/2023
Chi tiết
14
 • Lý lịch tư pháp đăng kí mới
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Mai Thị Mỹ Linh
 • Vào lúc 10:04:11 ngày 22/05/2023
Chi tiết
15
 • Hồ sơ xin lý lịch tư pháp trực tuyến bị huỷ
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Trần Tấn Lợi
 • Vào lúc 15:00:29 ngày 20/05/2023
Chi tiết