Bằng lái xe

Nguyễn Thị Huệ — lúc 06:47:34 ngày 01/11/2023

Cho tôi hỏi, năm 2013 tôi học đại học Quy Nhơn có tham gia thi bằng lái xe A1.
Tôi thi đậu ngày 06/09/2013 và được cấp bằng lái A1 không thời hạn dạng thẻ PET, sô bằng: 521132007111 số phôi thẻ: AB575334, cấp ngày 10/09/2013 do ông PGD Đỗ Nguyên Đức ký
Hiện tại tôi tra cứu trên https://gplx.gov.vn/ thì không có thông tin. Hiện tại tôi đang làm ăn xa không thể đến trực tiếp cơ quan để làm việc được.
Vậy tôi mong quý cơ quan có thể tạo điều kiện giúp đỡ kiểm tra và cập nhật thông tin của tôi để tôi có thể tích hợp lên ứng dụng VNeID theo đúng quy định của pháp luật yêu cầu

Trả lời

Vấn đề bạn hỏi đơn vị đã kiểm tra và cập nhật, đồng bộ lại thông tin GPLX 521132007111. Bạn có thể tra cứu lại thông tin gplx này trên trang gplx.gov.vn.

Nguyễn Đình Thông — lúc 11:42:34 ngày 01/11/2023

Quay lại danh sách câu hỏi