Về quy định hạn mức tối đa khuyến mại

Nguyễn Thị Ngọc Hường — lúc 17:49:07 ngày 24/10/2023

Trong khoản 1 Điều 6 Nghị định 81 có quy định:
Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.

Nhờ Quý Sở hỗ trợ hướng dẫn nội dung sau:
Tập đoàn VNPT là đơn vi kinh doanh dịch vụ viễn thông (dịch vụ Internet, di động, truyền hình.), cước phí tính theo tháng và khách hàng đăng ký sử dụng trả tiền hàng tháng và khách hàng trả trong các tháng sử dụng dịch vụ, như vậy "đơn vị hàng hóa" được tính như sau có đúng ko: Cước phí hàng tháng * số tháng sử dụng
Ví dụ 1: KH mua gói Internet có giá: 165.000 đ/tháng và khách hàng cam kết sử dụng 12 tháng thì tính "đơn vị hàng hóa" =165.000*12=1.980.000 đ -> khi đó giá trị hàng hóa KM ko quá 50% (nghĩa là <= 990.000 đ)
Ví dụ 2: KH mua gói internet có giá 165.000 đ/tháng và khách hàng đóng cước trước 6 tháng thì tính "đơn vị hàng hóa" =165.000*6=990.000 đ > khi đó giá trị hàng hóa KM ko quá 50% (nghĩa là <= 495.000 đ)

Trong trường hợp cách tính trên chưa đúng, nhờ Quý Sở hướng dẫn cách tính giúp đối với hàng hóa là dịch vụ.

Rất mong Quý Sở hỗ trợ để đơn vị thực hiện.
Trân trọng.

Trả lời

Về vấn đề này, Sở Công Thương trả lời cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hường, địa chỉ Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định như sau:
Căn cứ khoản 1, 2 Điều 6, Nghị định 81 có quy định: “1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này”; 2. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này”.
Như vậy, trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại, giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không vượt quá 50% giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại là phù hợp (trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định 81)./.

Phạm Nguyễn Thanh Thúy — lúc 07:27:41 ngày 30/10/2023

Quay lại danh sách câu hỏi