Hồ sơ lý lịch tư pháp chưa được tiếp nhận

Cao Quốc Việt — lúc 11:32:49 ngày 03/06/2023

Tôi có đăng ký lý lịch tư pháp online với mã hồ sơ là 000.00.13.H08-230603-0003 và đã thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia, tuy nhiên vào xem thì hồ sơ vẫn bao chưa thanh toán?

Trả lời

Hồ sơ của bạn đang hiện trạng thái Đã thanh toán. Bạn kiểm tra lại nhé!

Phạm Thùy Linh — lúc 10:05:11 ngày 04/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi