Hồ sơ lý lịch tư pháp

Mai Thị Bích Viên — lúc 11:56:36 ngày 31/05/2023

Vui lòng kiểm tra giúp tôi về hồ sơ lý lịch tư pháp mã 000.00.13.H08-230527-0006. Tôi đã nộp hồ sơ gốc và lệ phí nhưng chưa thấy cập nhật. Và khi nộp hồ sơ trực tuyến tôi có thể lấy giấy hẹn trả kết quả ở đâu?

Trả lời

Hiện tại Sở Tư Pháp chưa nhận được Hồ sơ giấy của bạn nên chưa thể tiếp nhận. Khi Hồ sơ được tiếp nhận bạn add Zalo theo số điện thoại 0377372675 để nhận giấy hẹn trả kết quả!

Phạm Thùy Linh — lúc 13:59:47 ngày 31/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi