Sai thông tin trên phiếu lý lịch tư pháp

Nguyễn Thi Diễm — lúc 11:31:31 ngày 24/05/2023

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của em bị sai thông tin giới tính em là nữ nhưng giới tính trên phiếu lý lịch lại là nam và em đăng kí 4 tờ lý lịch tư pháp nhưng sở chỉ gửi em 2 tờ thôi ạ. Em đến sở tư pháp để sửa lại thông tin hay phải làm lại từ đầu ạ và nếu sửa lại thông tin thì mất thời gian bao lâu vì em đang cần gấp để bổ sung hồ sơ việc làm ạ. Em cảm ơn ạ

Trả lời

Minh có thể gởi phiếu sai về lại Trung tâm phục vụ hành chính công và đợi nhận phiếu đúng qua bưu điện, hoặc đến trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định để trả lại phiếu sai và nhận phiếu đúng nhé.
Vui lòng liên hệ số điện thoại 09.3942.3986 để biết thêm chi tiết

Phạm Thùy Linh — lúc 11:58:19 ngày 24/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi