Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Cao Văn Duyên — lúc 22:26:43 ngày 22/03/2023

Em tên Cao Văn Duyên sinh 15/02/1993 đã gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề ngày 17/03/2023 tại Bưu điện Huyện Hoài Ân đến cửa y tế của Trung Tâm hành Chính Công được 5 ngày.Hiện tại em chưa nhận được thông tin gì về hồ sơ của em đã được tiếp nhận hay chưa và đủ điều kiện thẩm định chưa, có cần bổ sung giấy tờ gì khác ngoài bộ hồ sơ như yêu cầu không.cho em hỏi làm thế nào để tra cứu biết được hồ sơ của em đã đến bước nào ạ

Trả lời

Chào bạn, Quầy 30 SYT ghi nhận hồ sơ bằng bưu chính công ích vào ngày 21/03/2023. Hồ sơ của bạn không đạt yêu cầu để nhận vào thụ lý. Hôm nay chúng tôi có gửi hoàn hồ sơ về địa chỉ của bạn kèm phiếu bổ sung hoàn thiện hồ sơ qua đường Bưu chính công ích. Bạn nhận lại và hoàn thiện hồ sơ, gửi lại chúng tôi. Trân trọng!

Lại Thị Minh Trà — lúc 07:56:26 ngày 23/03/2023

Quay lại danh sách câu hỏi