CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 76 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.000288.000.00.00.H08 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo
2 2.001988.000.00.00.H08 Giải thể Trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về việc thành lập Trường trung cấp sư phạm) Giáo dục và Đào tạo
3 1.001942.000.00.00.H08 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Quy chế thi, tuyển sinh
4 1.000280.000.00.00.H08 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo
5 1.000713.000.00.00.H08 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo
6 1.005087.000.00.00.H08 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.) Giáo dục và Đào tạo
7 2.000763.000.00.00.H08 Nhập học vào trường đã trúng tuyển (Đối với tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non) Quy chế thi, tuyển sinh
8 1.005017.000.00.00.H08 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
9 1.008722.000.00.00.H08 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
10 1.000043.000.00.00.H08 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Giáo dục và Đào tạo
11 1.008723.000.00.00.H08 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
12 1.000029.000.00.00.H08 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
13 1.002407.000.00.00.H08 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và Đào tạo
14 2.001985.000.00.00.H08 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo
15 2.001987.000.00.00.H08 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục và Đào tạo