CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 88 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 1.000288.000.00.00.H08 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  4 1.005143.000.00.00.H08 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  5 1.009002.000.00.00.H08 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  6 2.002593.000.00.00.H08 Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  7 2.002597.000.00.00.H08 Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  8 2.001988.000.00.00.H08 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  9 1.001942.000.00.00.H08 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  10 1.009394.000.00.00.H08 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  11 1.012299.H08 Thủ tục thi tuyển Viên Chức (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  12 1.000280.000.00.00.H08 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  13 1.005087.000.00.00.H08 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  14 2.002479.000.00.00.H08 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  15 1.000713.000.00.00.H08 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Kiểm định chất lượng giáo dục