Cấp cchn

Phan Thị Tâm — lúc 06:03:37 ngày 28/04/2021

Trong sơ yếu lí lịch cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có yêu cầu ảnh thẻ là nền xanh hay nền trắng k ạ? Em cảm ơn ạ.

Trả lời

So yếu lý lịch làm theo mẫu số 03 và dán 4x6 nền trắng, phải khám đầy đủ các mục có trong phiếu khám sức khỏe bạn nhé

Tô Quang Vinh — lúc 07:10:50 ngày 29/04/2021

Quay lại danh sách câu hỏi