Làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Phan Thị Tâm — lúc 23:41:02 ngày 27/04/2021

cho em hỏi sơ yếu lí lịch làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có bắt buộc hình thẻ là nền màu xanh hay nền màu trắng không ạ? Em cảm ơn ạ.

Trả lời

Sơ yếu lý lịch làm theo mẫu số 03 và dán 4x6 nền trắng, phải khám đầy đủ các mục có trong phiếu khám sức khỏe bạn nhé

Tô Quang Vinh — lúc 07:13:12 ngày 29/04/2021

Quay lại danh sách câu hỏi