Điều chỉnh quy hoạch

Nguyễn Bá Quảng — lúc 14:40:25 ngày 24/04/2021

Qua thông tin tôi được biết phân khu 2 Nhơn Hội điều chỉnh quy hoạch hạ thấp số tầng xây dựng,đó là ý kiến của ai?Có đại diện cho nhà đầu tư không?Sao không thay đổi làm tăng số tầng cho chúng tôi?

Trả lời

Vấn đề bạn hỏi, liên quan đến điều chỉnh quy hoạch phân khu 2 Nhơn Hội, Khu Đô thị mới Nhơn Hội, thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định, đề nghị bạn liên hệ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (địa chỉ: 65 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để được hướng dẫn, giải quyết. Chào bạn.

Trần Cường — lúc 10:02:46 ngày 26/04/2021

Quay lại danh sách câu hỏi