Chứng chỉ hành nghề điều dương chuyên ngành gây mê hồi sức

Trương Thị Tường Vi — lúc 00:13:14 ngày 21/04/2021

Cho em hỏi là, em có thời gian học việc 9 tháng điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, và đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Nhưng trên chứng chỉ chỉ cấp trong giới hạn điều dưỡng viên. Khi xin việc tại các tỉnh khác thì sở tỉnh khác lại hỏi tại sao không cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng gây mê hồi sức, họ không chấp nhận việc em làm trong lĩnh vực gây mê hồi sức. Vậy , cho em hỏi là em nên làm gì để được cấp chứng chỉ điều dưỡng gây mê hồi sức.

Trả lời

Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh cấp điều dưỡng viên, trong công việc căn cứ vào công việc mà giám đốc đơn vị phân công nhiệm vụ chứ trong chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh không được cấp điều dưỡng viên - gây mê hồi sức.

Tô Quang Vinh — lúc 08:01:52 ngày 22/04/2021

Quay lại danh sách câu hỏi