Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường

Hà Minh Trọng — lúc 10:20:17 ngày 30/10/2020

Cho em hỏi văn bản về cấp giấy phép cho hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Thủ tục làm có phức tạp ko ah

Trả lời

Công dân liên hệ Sở giáo dục đào tạo là cơ quan quản lý ngành, còn bên phòng DDKKD chỉ giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Nguyễn Duy Cường — lúc 11:02:24 ngày 30/10/2020

Quay lại danh sách câu hỏi