cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu

Nguyễn Thị Như Quỳnh — lúc 05:59:59 ngày 27/10/2020

cho con hỏi chứng chỉ hành nghề của con, trung tâm mình làm xong chưa ạ, nếu xong thì con xuống lấy trực tiếp được không

Trả lời

Chứng chỉ của chị đã xong, chị chờ kết quả sẽ trả qua đường bưu điện chị nhé, chúc chị vui khỏe

Tô Quang Vinh — lúc 08:56:18 ngày 27/10/2020

Quay lại danh sách câu hỏi