Thay đổi giấy phép kinh doanh

Nguyễn thị thanh suong — lúc 09:26:15 ngày 16/10/2020

Thay đổi trụ sở chính trong địa bàn,bổ sung tên tiếng anh cho doanh nghiệp,bổ sung ngành nghề cho doanh nghiệp, thay đổi cổ phần cua doanh nghiêp ( cty cổ phần). Bản chính giấy phép kinh doanh bị thất lạc sở hướng dẫn doanh nghiệp mình.cảm ơn

Trả lời

Công dân có thể lên trang Web sở Kế hoạch theo link https://skhdt.binhdinh.gov.vn/vi/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-dang-ky-doanh-nghiep.html
để lấy mẫu đk thay đổi, DN không cần làm báo mất giấy ĐKDN trong trường hợp này

Nguyễn Duy Cường — lúc 16:06:04 ngày 16/10/2020

Quay lại danh sách câu hỏi