Cấp giấy chứng tử cho bà nội của tôi chết từ năm 1967

Cường — lúc 15:58:07 ngày 11/10/2020

Cho tôi hỏi về thủ tục cấp giấy chứng tử cho bà nội của tôi. Bà đã chết từu năm 1967 thi phải làm như thế nào

Trả lời

cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi. về trường hợp này Sở Tư pháp xin trả lời như sau: Trường hợp anh (chị) không thuộc thủ tục hành chính của Sở Tư pháp, đề nghị anh/chị liên hệ cơ quan có thẩm quyên theo quy định ̣(UBND cấp xã nơi bà thường trú). Trường hợp anh/chị chưa rõ, vui lòng liên hệ bà Lê Thị Thanh Chung, chuyên viên phòng HC&BTTP, ĐT 0988467576 để được giải thích cụ thể. Trân trọng

Lê Thị Thanh Chung — lúc 10:03:23 ngày 12/10/2020

Quay lại danh sách câu hỏi