Thủ tục treo băng rôn, banner

Lê Thị Ngọc Trang — lúc 14:08:55 ngày 07/10/2020

Nhờ Anh/Chị hướng dẫn giúp em thủ tục để treo băng rôn, banner quảng cáo ở thành phố Quy Nhơn ạ. Em xin cảm ơn.

Trả lời

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tiếp nhận và cấp phép quảng cáo tại các huyện và thị xã. Anh/chị treo tại thành phố Quy Nhơn thì liên hệ và nộp hồ sơ về UBND thành phố Quy Nhơn nhé, cảm ơn anh/chị.

Nguyễn Đình Cẩm — lúc 14:59:19 ngày 07/10/2020

Quay lại danh sách câu hỏi