Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Phạm Văn Thành — lúc 16:10:23 ngày 01/10/2020

Nhờ anh chị hướng dẫn giúp e cách nộp hồ sơ Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh qua mạng và cần các thủ tục gì giúp e với ạ

Trả lời

Cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi đến Sở Thông tin và Truyền thông. Về câu hỏi của anh/chị, Sở Thông tin và Truyền thông xin trả lời như sau:
Về Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến:
Bước 1:
- Anh/chị truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định, địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn.
- Tiếp theo anh/chị chọn mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”; sau đó chọn cơ quan thực hiện là “Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định”;
- Tiếp theo anh/chị chọn lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành; bấm “Tìm kiếm” thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.
- Bấm nút “Chọn” tại TTHC cần được cung cấp.
Bước 2: Điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc tại “Thông tin người nộp hồ sơ”, sau đó bấm “Đồng ý và tiếp tục”.
Bước 3:
- Chọn tải tên tệp (bản đính kèm là file pdf, file ảnh, scan) và bấm chọn tương ứng đối với từng loại giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định của TTHC.
- Bấm “Đồng ý và tiếp tục”.
Bước 4:
- Kiểm tra lại tất cả các thông tin đã nhập trước đó.
- Nhập lại “Mã xác nhận” do hệ thống yêu cầu.
- Bấm chọn cam kết “Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai”.
- Bấm “Nộp hồ sơ” để hoàn tất nộp hồ sơ.
Bước 5: Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và hợp lệ theo quy định, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và chuyển xử lý.
- Hồ sơ cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh có thời gian giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Sau khi nhận tin nhắn thông báo kết quả, Anh/chị đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn (quầy 27) nhận biên lai, đóng phí thẩm định và nhận kết quả.
Về thành phần hồ sơ cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020), bao gồm:
- Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh;
- Hai (02) bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi; Trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng điện tử thì nộp một (01) bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản;
- Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản.
- Ý kiến xác nhận bằng văn bản:
+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.
+ Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Trần Việt Hưng — lúc 15:31:46 ngày 05/10/2020

Quay lại danh sách câu hỏi