Nộp hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Trần Đình Trưởng — lúc 13:51:12 ngày 22/04/2020

Tôi muốn hỏi hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có nộp trực tuyến được không? nếu được thì thủ tục như thế nào?
Khi nào thì có kỳ thi sát hạch tiếp theo?
Xin cảm ơn!

Trả lời

Trả lời: Bạn Đình Trường thân mến! vấn đề bạn hỏi, xin được trả lời như sau:
Việc đăng ký sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không phải là một thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; cá nhân thi sát hạch phải nộp chi phí sát hạch cùng với bản đăng ký dự thi tại Sở Xây dựng, địa chỉ 32 Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, để tổng hợp (Về Biểu mẫu Đăng ký sát hạch có ban hành kèm theo tại phụ lục của Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ).
Về thời điểm tổ chức kỳ sát hạch, tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đăng ký sát hạch, Sở Xây dựng mới xem xét tổ chức kỳ thi. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc tập trung đông người bị nghiêm cấm, do vậy sau khi bạn đăng ký sát hạch, tùy thuộc vào điều kiện cho phép, Sở Xây dựng sẽ thông báo để bạn được biết và thực hiện.

Trần Cường — lúc 13:56:46 ngày 23/04/2020

Quay lại danh sách câu hỏi