Cấp quyền sử dụng đất

Nguyễn thị mỹ hạnh — lúc 14:10:31 ngày 04/12/2023

Cha mẹ tôi mất không để lại đi chúc anh em tôi làm thừa kế tài sản trên và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu. Đất cha mẹ tôi để lại xã xác nhận năm 1985 chuyển sang đất ở nông thôn và trồng cây hàng năm phù hợp voi quy hoạch không tranh chấp, ở ổn định không tranh chấp, có tên trong sổ mục kê và tài sản tôi có trước ngày 15/10/1993 có được cấp giấy chứng nhận không?

Trả lời

Xin chào bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, về nội dung câu hỏi của bà, qua rà soát nội dung liên quan, được biết ngày 04/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 4344/STNMT-TTRA Về việc chuyển đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (được ông Nguyễn Hoàng Dư ủy quyền), gửi cho Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân (đồng thời có gửi văn bản cho bà biết). Do đó, đề nghị bà liên hệ UBND huyện Tuy Phước để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Võ Ngọc Thế Vinh — lúc 10:12:54 ngày 06/12/2023

Quay lại danh sách câu hỏi