Tra cứu

Đỗ Cao Khánh Ngân — lúc 09:54:02 ngày 20/04/2020

Xin chào Anh/Chị! Hiện tại tôi đang có Phiếu lý lịch Tư pháp của anh A, trong phần án tích của phiếu chỉ ghi là "không có án tích". Tuy nhiên tôi muốn tìm hiểu quá trình trước đó anh A có những án tích nào, bao gồm án tích được xóa và án tích chưa được xóa. Tôi phải làm thủ tục gì và các bước thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn./.

Trả lời

Căn cứ Điều 7, Điều 8, Điều 45, Điều 46 Luật lý lịch tư pháp, chỉ người yêu cầu mới có quyền yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp để biết về trình trạng án tích của mình trừ trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 45, khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Luật này. Vì vậy, bạn không có quyền yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp để biết về trạng án tích của người khác.

Phạm Thị Thơm — lúc 15:46:38 ngày 21/04/2020

Quay lại danh sách câu hỏi