Xin giấy xác nhận khuyết tật

Nguyen Cao Thanh Dat — lúc 11:03:19 ngày 04/12/2023

Em có nộp giấy xin xác nhận khuyết tật cho địa phương nhưng từ lúc nộp tới nay đã gần 3 tháng nhưng vẫn chưa được giải quyết mong được câu trả lời ạ

Trả lời

Theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Theo đó, việc xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú thực hiện. Trường hợp công dân hỏi, đề nghị công dân liên hệ UBND xã Canh Vinh để được hướng dẫn, trả lời.

Phạm Thị Bích Hương — lúc 16:10:57 ngày 05/12/2023

Quay lại danh sách câu hỏi