Hỏi về thủ tục làm sổ đổ và tách thửa ở đường 639

Võ Văn Thuận — lúc 19:45:57 ngày 14/11/2023

Tôi đang muốn mua 1 lô đất của người dân tại đường 639, Nhơn Hội Tp Quy Nhơn. Kiểm tra bản đồ quy hoạch tới 2030 là đất ONT. Vị trí gmap:
https://maps.app.goo.gl/FUGKzCmnvKz7M58X7

Tôi muốn hỏi là đất ở đây có làm sổ đỏ, tách thửa và sang nhượng được không. Và tôi có thể xây nhà trên đất này được không. (Có sẵn 70m thổ cư)

Trả lời

Về nội dung câu hỏi của ông, Văn phòng Đăng ký đất đai trả lời ông như sau: Theo nội dung ông trình bày thì ông hỏi về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Căn cứ theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện. Do đó, đề nghị ông liên hệ Bộ phận một cửa – UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn nộp hồ sơ, xem xét giải quyết theo quy định.

Võ Ngọc Thế Vinh — lúc 15:36:53 ngày 20/11/2023

Quay lại danh sách câu hỏi