Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã nền 37LK _10 thuộc phân khu 9

Hoàng Thị Liễu — lúc 23:21:45 ngày 27/10/2023

Tôi Hoàng Thị Liễu là chủ của lô đất có mã nên 37LK -10 của dự án Nhơn Hội new city - phân khu 9 thuộc công ty Danh khôi. Tôi đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận từ 23/3/2022 và có giấy hẹn chậm nhất sau 6 tháng nhưng hiện tại tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Tôi đã nhiều lần liên hệ tới công ty thì họ luôn hẹn và không giải quyết.
Tôi muốn nhờ UB tỉnh và sở TNVMT cho biết dự án Nhơn Hội phân khu 9 có vướng mắc gì không? Tại sao không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng? Có tình trạng lừa đảo khách hàng không?

Trả lời

Qua rà soát hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết đối với dự án Nhơn Hội new city - phân khu 9, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định không có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với lô đất có mã 37LK -10 của bà Hoàng Thị Liễu. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định thông tin đến bà biết./.

Võ Ngọc Thế Vinh — lúc 15:07:32 ngày 30/10/2023

Quay lại danh sách câu hỏi