Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính Phủ

Võ Hồng Phương — lúc 20:15:25 ngày 21/10/2023

Kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Bình Định!
Em tên: Võ Hồng Phương - Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định xin trình bày nội dung câu hỏi như sau:
Vợ em là Tạ Thị Mỹ Nữ trúng tuyển viên chức vào Trạm Y tế xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh và được bổ nhiệm vào ngạch Điều dưỡng trung cấp (mã số ngạch: 16b.121) theo Quyết định số 40/QĐ-TTYT ngày 02/7/2012 của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh. Nhiệm vụ được phân công làm Chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và một số chương trình chuyên môn Y tế của trạm. Đến ngày 31/7/2018 được chuyển xếp hạng chức danh nghề nghiệp là Điều dưỡng hạng IV (mã số: V.08.05.13) tại Quyết định số 212/QĐ-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh.
Ngày 01/7/2021 Vợ em được điều động, thuyên chuyển công tác đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp tại Quyết định số 101/QĐ-TTYT ngày 18/6/2021. Vợ em được phân công nhiệm vụ làm "Công tác phòng chống dịch; Bảo hiểm xã hội; Công tác dược; Thống kê báo cáo; Bệnh không lây nhiễm; Bệnh truyền nhiễm; sốt xuất huyết" và được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 70% kể từ ngày 01/07/2021 tại Quyết định số 6650/QĐ-TTYT ngày 13/9/2022.
Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, ngày 15/02/2023 của Chính Phủ bổ sung khoản 7 vào Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; Công Văn số 3102/BYT-TCCB ngày 23/5/2023 của Bộ Y Tế về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP; Căn cứ vào các Quyết định phân công nhiệm vụ, Quyết định bổ nhiệm ngạch, vị trí việc làm và mức phụ cấp ưu đãi nghề tại thời điểm (kể từ ngày 01/01/2022) mà Em đã nêu trên. Em thấy Vợ em đáp ứng tất cả các điều kiện để hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định.
Tuy nhiên về phía Trung Tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh không đưa Vợ em vào danh sách đối tượng được hưởng chế độ 100% phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP như vậy có đúng không?
Rất mong ý kiến trả lời thoả đáng của Quý cơ quan có liên quan. Trong thời gian chờ đợi, Em xin chân thành cảm ơn!Trả lời

Ngày 21/10/2023, Sở Nội vụ đã nhận được thư hỏi của ông Võ Hồng
Phương; thường trú: thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh; Thông
tin người gửi:
Võ Hồng Phương (phuongktvinhhiep@gmail.com).
Điện thoại: 0968481236.
Địa chỉ: thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh.
Thời gian gửi câu hỏi: 20:15:25 ngày 21/10/2023.
Qua nghiên cứu nội dung thư hỏi, Sở Nội vụ chuyển thư hỏi của ông Võ
Hồng Phương đến Sở Y tế để được xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2023 để trả lời và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.
Nội dung văn bản đã gửi về địa chỉ email cá nhân.
Trân trọng!

Trần Trung Định — lúc 11:30:40 ngày 24/10/2023

Quay lại danh sách câu hỏi