Thanh toán phí cấp lý lịch tư pháp trực tuyến như thế nào

Nguyễn Thị Cẩm Vân — lúc 12:30:25 ngày 14/09/2023

Nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thì thanh toán như thế nào?

Trả lời

Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến thành công, bạn sẽ có mã hồ sơ trực tuyến. Truy cấp vào trang web https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/ , chọn Tab Thanh toán, chọn "Thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính", gõ mà hồ sơ trực tuyến vào và bấm Thanh toán.

Phạm Thùy Linh — lúc 08:21:23 ngày 02/10/2023

Quay lại danh sách câu hỏi