Cấp nhầm lý lịch tư pháp

Phan Tại Lộc — lúc 12:02:56 ngày 25/08/2023

Em có đăng ký cấp lý lịch tư pháp mẫu số 2, số hồ sơ: 000.00.13.H08-230724-0012. Nhưng mà Sở Tư Pháp cấp nhầm cho em lý lịch tư pháp mẫu số 1. Cho em hỏi giờ quy trình em đổi lại như nào ạ?

Trả lời

Đã tư vấn em qua điện thoại

Phạm Thùy Linh — lúc 13:44:41 ngày 25/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi