Xin rút lại phản ảnh cấp sổ đỏ lần đầu ngày 05/7/2023

Huỳnh Thiết — lúc 22:18:12 ngày 10/07/2023

Vào ngày 05/7/2023. Tôi có phản ảnh về việc các cán bộ phòng TNMT Anh Phương+ anh phó phòng TNMT huyện Tuy phước cùng anh khoa CB địa chính xã phước thuận không giải thích hướng dẫn,để tôi hoàn thiện hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu cho đất ở của tôi.thửa đất 164 , tờ bản đồ 43. Hôm nay ngày 10/7/2023 sau khi nghe căn kẽ cán bộ địa chính giải thích hướng dẫn , hiểu ra sự việc . Thời gian qua do hiểu nhầm , thiếu chính xác đã phản ảnh là cB không quan tâm , hướng dẫn.nên phản ảnh nhầm . Qua đây cho tôi xin rút kinh nghiệm .và xin lỗi các CB nói trên Và xin rút lại phản ảnh ngày 05/7/2023.Xin trân trọng cảm ơn./.

Trả lời

Xin chào ông (bà) Huỳnh Thiết, rất lấy làm tiếc vì để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên. Để thực hiện nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu, đề nghị ông (bà) đến tại Bộ phận "Một cửa" huyện để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị ông (bà) phản ánh qua Trang Phản ánh kiến nghị trên cổng Dịch vụ công hoặc qua SĐT đường dây nóng của Bộ phận Một cửa huyện. Xin cảm ơn!

Nguyễn Kim Phát — lúc 14:25:36 ngày 11/07/2023

Quay lại danh sách câu hỏi