Hồ sơ lý lịch tư pháp

Nguyễn Huỳnh Gia Huy — lúc 19:01:09 ngày 06/07/2023

Hi anh chị.
Em có nhận SMS của
TTPVHCC BD xin thong bao: Ho so 000.00.13.H08-230614-0030 cua Ong/Ba da duoc giai quyet, Hinh thuc nhan ket qua: Den Trung tam Phuc vu hanh chinh cong nhan ket qua .
Giờ LLTP của em đã chuyển qua Bưu điện để gửi đến quận 12 hay là em phải trực tiếp đến 127 Hai Bà Trưng tỉnh bình định lấy ạ
Mong anh chị kiểm tra giúp em hình thức vận chuyển LLTP của em ạ.
Mong anh chị phản hồi giúp em cảm ơn!

Trả lời

Nếu lúc nộp hồ sơ giấy bạn có đăng ký nhận kết quả qua bưu điện và đóng phí phát trả rồi thì bưu điện sẽ nhặt phiếu và phát cho bạn. Nếu bạn không đăng ký nhận kết quả qua bưu điện thì đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định để nhận phiếu nhé!
Nếu cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại 037 7372675

Phạm Thùy Linh — lúc 16:38:08 ngày 07/07/2023

Quay lại danh sách câu hỏi