Thay đổi mục đích sử dụng đất

nguyen xuan dang — lúc 10:37:16 ngày 22/06/2023

Công ty tôi có mua lại tài sản đấu giá từ ngân hàng và đến nay thủ tục chuyển nhượng đã xong, nay tôi muốn thay đổi mục dích sử dụng đất từ: Đất thương mại, dịch vụ (trung tâm thương mại Mỹ An) đổi thành: Xây dựng và kinh doanh Chợ Mỹ An như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được Sở KH&ĐT tỉnh cấp. Thủ tục đăng ký sửa đổi như thế nào, nhờ quý cơ quan hướng dẫn để công ty tôi tiến hành. trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2339/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/7/2023 phúc đáp nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Thành tại Văn bản số 06/CV-MT ngày 04/7/2023. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5692/UBND-KT ngày 10/8/2023.

Đinh Công Nghĩa — lúc 10:33:30 ngày 25/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi