Phí làm phiếu lý lịch tư pháp

Nguyễn Trần Phương Uyên — lúc 23:06:38 ngày 02/06/2023

Khi tới nộp hồ sơ giấy cho Sở ở bưu điện em đã đóng phí 200.000 và phí gửi hồ sơ nhưng trên trang onl để em vẫn chưa thanh toán khi em chọn thì nhảy sang thanh toán bằng các app ngân hàng. Em cần làm gì để hồ sơ được xác nhận đã thanh toán phí ạ. Em xin cảm ơn.

Trả lời

Nếu bạn đã đóng phí 200.000 cho bưu điện thì hồ sơ đó đã được thanh toán nhé, bạn đợi thêm 1,2 ngày và kiểm tra lại nhé.

Phạm Thùy Linh — lúc 10:09:38 ngày 04/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi