Xây dựng

Nguyễn tấn phi — lúc 15:51:32 ngày 02/06/2023

Theo chương V điều 89luật xây dựng được Quốc hội sửa đổi và có hiệu lực ngày 1/1/2021.thì người dân xây dựng nhà ở gia đình giới hạn 2tầng không nằm trong khu quy hoạch đô thị và không có lộ giới và chỉ giới xây dựng thì có bắc buộc phải xin giấy phép xây dựng hay thuộc trường hợp được miễn giấy phép.và vì sao,xin cảm ơn

Trả lời

Bạn Tấn Phi thân mến! Vấn đề bạn hỏi, không thuộc trường hợp các vướng mắc, khó khăn hoặc là đề nghị hướng dẫn, giải đáp liên quan đến quy định, trình tự, thực hiện Thủ tục hành chính, mà liên quan đến lĩnh vực hoạt động Xây dựng chuyên ngành, do vậy đề nghị bạn chuyển câu hỏi trên đến địa chỉ “hỏi, đáp” trên Trang Website của Sở Xây dựng Bình Định, để được hướng dẫn cụ thể. Chào bạn.

Trần Cường — lúc 15:58:13 ngày 02/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi