Lý lịch tư pháp đăng kí mới

Mai Thị Mỹ Linh — lúc 09:50:59 ngày 29/05/2023

Tôi đã bổ sung hồ sơ giấy gửi về sở tư pháp Bình Định mã hồ sơ 000.00.13.H08-230516-0031 nhung tới nay vẫn chưa được cập nhật hồ sơ mà vẫn hiện đăng ký mới

Trả lời

Hồ sơ của bạn đã được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định nhé

Phạm Thùy Linh — lúc 11:09:54 ngày 29/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi