Thành phần hồ sơ

Nguyễn Trần Phương Uyên — lúc 18:05:53 ngày 26/05/2023

Trong quá trình nộp phiếu lý lịch tư pháp online em nộp nhầm file scan cho mục cá nhân yêu cầu cấp phiếu số 2 nhưng thực tế em chọn cấp phiếu số 1. Trong quá trình cập nhật lại hồ sơ mặc dù em đã bỏ chọn nhưng kết quả nộp vẫn giữ lại file đó. Em nộp bản giấy về cho Sơ xin cấp mẫu số 1 thì file sai trên hệ thống onl có ảnh hưởng tới kết quả không ạ? Vì em không huỷ mục đó được

Trả lời

Em nộp hồ sơ giấy chính xác là được nhé, cán bộ tiếp nhận sẽ sửa lại trên hồ sơ online cho em dựa trên hồ sơ giấy.

Phạm Thùy Linh — lúc 20:43:43 ngày 28/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi