hồ sơ công dân chưa được tiếp nhận

Du Anh Hào — lúc 18:03:03 ngày 23/05/2023

Tôi đã đăng ký xin lí lịch tư pháp trực tuyến toàn trình và thanh toán , mã hồ sơ là 000.00.13.H08-230426-0030
Nhưng mà tới giờ vẫn hiện là đăng kí mới. Em đã gửi hồ sơ giấy vào ngày 19/5/2023 mã bưu gửi là : EV732622782VN.nhờ cơ quan kiểm tra giúp em về hồ sơ với ạ

Trả lời

Hồ sơ của bạn mới được dịch vụ Bưu chính công ích chuyển đên ngày hôm nay vì vậy hôm nay đã được tiếp nhận nhé!

Phạm Thùy Linh — lúc 21:40:32 ngày 23/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi