Nhận phiểu lý lochj tư pháp

Nguyễn Thị Diễm — lúc 18:59:17 ngày 22/05/2023

Em đăng kí nhận phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện nhưng khi có kết quả thì yêu cần đến Trung tâm hành chính công nhận kết quả. Vậy em có thể nhận quả đường bưu điện hay đến nhận trực tiếp ạ.

Trả lời

Nếu bạn đã đăng ký nhận kết quả qua bưu điện và đóng phí phát trả thì yên tâm bưu điện sẽ chuyển trả kết quả cho bạn nhé.

Phạm Thùy Linh — lúc 19:51:29 ngày 22/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi