Nhận lí lịch tư pháp qua bưu điện

Phạm Thị Xuân Thuỷ — lúc 17:37:59 ngày 17/05/2023

Xin chào.
Tôi có đăng kí làm phiếu Lí lịch tư pháp online nhận qua đường bưu điện.
Nhưng khi có kết quả lại yêu càu tới Trung tâm hành chính công nhận trực tiếp?
Vậy tôi có thể tiếp tục nhận qua đường bưu điện được không?

Trả lời

Hệ thống nhắn tin dựa trên thông tin bạn đã điền trong hồ sơ trực tuyến, có thể bạn đã quên chọn nhận kết quả qua Bưu điện trong quá trình nộp hồ sơ. Tuy nhiên nếu bạn đã đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện và đóng phí chuyển phát thì Bưu điện sẽ thu gom phiếu và gởi trả kết quả về địa chỉ bạn đã đăng ký nhé.

Phạm Thùy Linh — lúc 20:28:50 ngày 17/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi