Giấy phép lái xe không có dữ liệu trên hệ thống quốc gia

Nguyễn Quang Thái — lúc 10:57:23 ngày 22/04/2023

Năm 2003 tôi có thi và lấy giấy phép lái xe hạng A1 do Sở GTVT Bình Định cấp,số giấy phép lái xe là P071170. Hiện tôi có nhu cầu đổi sang GPLX bằng thẻ PET. Tuy nhiên Sở GTVT Bắc Ninh là nơi tôi sống không chấp nhận hồ sơ với lý do GPLX cũ của tôi chưa cập nhật lên hệ thống dữ liệu. Đề nghị quý cơ quan xác minh và cập nhật lên hệ thống dữ liệu giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Thực hiện Đề án đổi mới giấy phép lái xe (GPLX) của Bộ Giao thông vận tải, từ năm 2012, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện số hóa dữ liệu và gửi Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật vào cơ sở dữ liệu GPLX thống nhất toàn quốc, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp GPLX qua tra cứu không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ. Trường hợp GPLX hạng A1 số P071170 (mẫu cũ, vật liệu giấy) của ông Trần Quang Thái không có thông tin trên Trang tra cứu thông tin GPLX (địa chỉ: http://gplx.gov.vn), Sở Giao thông vận tải đề nghị ông Trần Quang Thái liên hệ Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi GPLX theo quy định. Các Sở Giao thông vận tải sẽ kiểm tra, xác minh và giải quyết hồ sơ cho ông.

Nguyễn Thị Mỹ Lê — lúc 16:20:59 ngày 10/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi