cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế

NGUYỄN HỮU DUYÊN — lúc 14:11:00 ngày 20/03/2023

Tôi muốn làm hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa YHCT . Trong nội dung yêu cầu của hồ sơ có 2 mục nhỏ mà tôi không biết làm như tế nào, lấy mẫu nội dung từ đâu:
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị y tế.
- Danh mục chuyên môn kỷ thuật

Trả lời

Chào anh, tại điều 26 Nghị định 109/2016 Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quy định về Điều kiện cấp phép đối với phòng khám chuyên khoa được sửa đổi tại Điểm 10,11,12 Điều 10 Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Biểu mẫu Bảng kê khai cơ sở vật chất có sẵn ở thủ tục Cấp giấy phép đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền Sở Y tế tại dichvucong.binhdinh.gov.vn. Về danh mục kỹ thuật anh vui lòng tham khảo quy định tại Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trân trọng!

Lại Thị Minh Trà — lúc 14:28:17 ngày 20/03/2023

Quay lại danh sách câu hỏi