Cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Nguyễn Thị Mỹ Huyền — lúc 10:07:48 ngày 08/03/2023

Dạ anh chị cho em hỏi trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng thì giấy khám sức khoẻ có cần khám bên cận lâm sàng không ạ? Em cảm ơn ạ

Trả lời

Chào bạn, căn cứ nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điểm 4, điều “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định này”. Thông tư 14/2013/TT-BYT tại điểm 1, điều 6 cũng quy định về nội dung khám sức khỏe như sau: Đối với KSK cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Như vậy việc quy định khám đầy đủ các nội dung trong Phụ lục 1 của thông tư 14/2013 là cần thiết. Trân trọng!

Lại Thị Minh Trà — lúc 14:05:37 ngày 08/03/2023

Quay lại danh sách câu hỏi