VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Lê Đình Tiên — lúc 15:36:42 ngày 22/02/2023

Kính gửi: Bp Dịch vụ công,
Một công ty có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động nhưng sau đó lại tự động đưa ra quyết định thu hồi lại “Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động” mà không thông qua ý kiến của người lao động cũng như không đưa ra một văn bản giải thích vì sao lại thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động dẫn đến người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian dài. Tôi xin hỏi, việc tự ý thu hồi “Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động” nêu trên có đúng với nội quy, quy định của Pháp Luật cũng như Luật lao động hay không? Và người lao động đến bao giờ mới được xử lý để hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
Kính mong các đơn vị liên quan trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động xem xét, giải đáp những thắc mắc nêu trên của tôi. Rất mong nhận được sự phản hồi sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Do trong nội dung đơn ông hỏi không nêu cụ thể về:
(1) Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động có đúng theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao động 2019 hay không?
(2) “Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động” có nội dung đúng theo Điều 45 của Bộ luật Lao động 2019 hay không?
Do đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chưa có căn cứ trả lời người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động hay chưa, việc “tự ý thu hồi quyết định” của người sử dụng lao động là đúng hai sai so với nội quy và pháp luật lao động.
Ngoài ra, theo đơn mô tả “Người sử dụng lao động ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động nhưng sau đó (trước khi hết thời hạn báo trước) lại thu hồi Quyết định” được hiểu rằng không xảy ra chấm dứt hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động cũ vẫn còn hiệu lực và người lao động, người sử dụng lao động vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản của hợp đồng lao động cũ.
Do hai bên vẫn thực hiện theo hợp đồng lao động cũ nên không phát sinh bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cho ông được biết./.

Huỳnh Thị Hồng Đào — lúc 15:06:10 ngày 24/02/2023

Quay lại danh sách câu hỏi