xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

NGUYỄN VĨNH THIÊN KỲ — lúc 08:36:51 ngày 21/02/2023

Tôi muốn đăng ký xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc thì thủ tục như thế nào vậy?

Trả lời

Hiện nay, người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS) được ký Bản Ghi nhớ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Triển khai Chương trình này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức hướng dẫn thực hiện.
Do vậy, Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Hàn Quốc, đề nghị liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định (địa chỉ 215 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn) để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.
Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Thùy Linh — lúc 11:10:18 ngày 22/02/2023

Quay lại danh sách câu hỏi